JIJkanhet! Autotheorie

Download gratis onze app

CBR AUTOTHEORIE & OEFENEXAMENS

COMPLETE AUTOTHEORIE & 1200 OEFEN- EN EXAMENVRAGEN

ongelijkwaardig kruispunt LEREN

Op een ongelijkwaardig kruispunt is de voorrang wel geregeld door borden, verkeerslichten of markeringen op de weg.

Alle takken van het kruispunt zijn ongelijkwaardig (= ongelijk / niet hetzelfde).

KRUISPUNT MET VERKEERSLICHTEN

uitleg

Wanneer je afslaat bij een verkeerslicht met een bolletje, kun je de situatie tegenkomen dat verkeer (dus ook voetgangers en fietsers) op dezelfde weg als jij tegelijk mogen gaan rijden.
Je zult dan de "voor laten gaan" regels moeten toepassen :
- Rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor afbuigend verkeer.
- Kleine bocht gaat voor grote bocht.

VOORBEELD

Op de afbeelding mag de scooter als eerste, want hij gaat rechtdoor op dezelfde weg als de motor afbuigt. Vervolgens mag de motor want hij maakt de kleine bocht en als laatste de blauwe auto want hij maakt de grote bocht.

KRUISPUNT MET VERKEERSBORDEN

uitleg

Wanneer je de borden hebt geleerd, weet je dat ook borden de voorrang kunnen regelen.

VOORBEELD

Op de afbeelding zitten de blauwe auto en de fietser op een voorrangsweg (zie bord en haaientanden). De fietser mag als eerste want hij gaat rechtdoor op dezelfde weg als de auto afbuigt, dan mag de blauwe auto en als laatste de scooter want deze staat voor de haaientanden, dus hij moet alle bestuurders van links en rechts voorrang verlenen.

afbuigende voorrangsweg

uitleg

Er zijn ook voorrangswegen die niet in een rechte lijn rechtdoor lopen. Deze buigen af naar links of rechts en worden aangegeven door het bord in afbeelding 1.
Dit wordt ook wel “Dik gaat voor dun” genoemd. Dat houdt in wanneer jij op het dikke gedeelte rijdt (= afbuigende voorrangsweg) heb jij voorrang.
Vindt je dit moeilijk, probeer dan in je hoofd de afbuigende weg recht te buigen dan zul je tot de ontdekking komen dat dit een normale voorrangsweg is.

VOORBEELD

Op de afbeelding staat de blauwe auto voor haaientanden, dus gaat als laatste. Wanneer je de weg recht buigt zul je zien dat de motor de voetganger op zijn zij nadert, dus de motor hoeft de voetganger niet voor te laten gaan.

Buik/rug - gas terug
Zij - gas bij

voetgangers oversteek plaats

uitleg

De voetgangersoversteekplaats oftewel VOP of het zebrapad.  Hier ben je als bestuurder verplicht om de voetganger die van plan is over te steken voor te laten gaan. Ook gehandicaptenvoertuigen die gebruik maken van het zebrapad moet je voor laten gaan.
Staan er verkeerslichten bij een zebrapad, dan gaan de verkeerslichten voor op de markering. Hebben de voetgangers een rood verkeerslicht dan moeten zij stoppen. Laat duidelijk zien dat je voorrang gaat verlenen, door op tijd te remmen.

in- en uitritconstructie

uitleg

Deze worden vaak gebruikt bij een woonerf, maar je vindt ze ook vaak in 30 km zones en in het begin van parkeerplaatsen. Ze hebben vaak een verlaagde stoeprand en de tegels van het trottoir lopen door over de weg.
Het berijden van een in-/uitritconstruct valt onder “bijzondere manoeuvres”. Dat houdt in dat alle weggebruikers hier voorrang hebben.  Dus ook wanneer er een voetganger overheen loopt.

VOORBEELD

Op de afbeelding komt de blauwe auto uit een inritconstructie en moet al het verkeer (ook voetgangers) voor laten gaan. De voetganger mag dus als eerste en dan pas de blauwe auto.

uitzonderingen

TRAM

rEGEL

Een afbuigende tram hoeft rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg niet voor te laten gaan. Verder moet de tram zich gewoon aan alle andere voorrangsregels houden.

VOORBEELD

Op de afbeelding gaat de tram dus eerst en dan pas de scooter.

militaire colonne

LET OP: Een militaire colonne mag alleen gebruik maken van de bijzondere regels wanneer zij voorzien zijn van de juiste vlaggen en verlichting.

rEGEL 1 - bij verkeerslichten

Bij verkeerslichten mag je een militaire colonne nooit doorsnijden.
Zodra het eerste militair voertuig is overgestoken moet het verkeer van links of rechts wachten totdat de hele militaire colonne voorbij is. Ook al heb je een groen verkeerslicht.
Is er nog geen enkel militair voertuig overgestoken dan mag je bij groen licht wel gaan rijden en moet de militaire colonne wachten.

VOORBEELD

Op de afbeelding is het eerste voertuig al overgestoken, dus de blauwe auto moet wachten. Ook al heeft hij groen licht.

rEGEL 2 - bij een voorrangsweg

Rij jij op een voorrangsweg, dan mag je de colonne wel doorsnijden.
Wanneer jij op een voorrangsweg zit en het eerste voertuig is al over gestoken, mag jij doorrijden en moeten de volgauto's wachten.

rEGEL 3

Een militaire colonne hoeft voetgangers geen voorrang te verlenen bij een zebrapad.

rEGEL 4

Een militaire colonne hoeft een bus niet de gelegenheid te geven om weg te rijden bij een bushalte.

rouwstoet

LET OP: Een rouwstoet mag alleen gebruik maken van de bijzondere regels wanneer zij voorzien zijn van de juiste vlaggen.

rEGEL 1 - bij verkeerslichten

Een rouwstoet moet zich op een ongelijkwaardig kruispunt wel aan de regels houden. Dus wanneer de eerste auto bij groen licht is over gestoken en de volgauto's krijgen een oranje of rood verkeerslicht, dan moeten zij stoppen.

rEGEL 2

Wanneer de eerste auto is afgeslagen, moet je de volgauto's wel voor laten gaan.

rEGEL 3

Een rouwstoet hoeft voetgangers geen voorrang te verlenen bij een zebrapad.