JIJkanhet! Autotheorie

Download gratis onze app

CBR AUTOTHEORIE & OEFENEXAMENS

COMPLETE AUTOTHEORIE & 1200 OEFEN- EN EXAMENVRAGEN

gelijkwaardig kruispunt LEREN

Op een gelijkwaardig kruispunt is de voorrang niet geregeld met borden, verkeerslichten of verkeerstekens. Alle takken van het kruispunt zijn dus gelijkwaardig (=gelijk).

Let op: er kunnen natuurlijk wel drempels voorkomen waardoor het kruispunt niet gelijkwaardig lijkt.

We gaan nu stap voor stap uitleggen, hoe je de voorrang en het voor laten gaan het beste kan bepalen

STAP 1 - VOORRANGSREGELS

REGEL

Alle bestuurders van RECHTS hebben voorrang. Dit geldt ook voor fietsers.

VOORBEELD

Op de afbeelding komt de blauwe auto (voor de fietser) van rechts dus de blauwe auto mag als eerste gaan rijden.

STAP 2 - VOOR-LATEN-GAAN REGELS

uitleg

Voordat we verder gaan met de voor-laten-gaan regels gaan we eerst de uitdrukking "Dezelfde weg" uitleggen.
Voor-laten-gaan regels gelden namelijk alleen voor bestuurders die op DEZELFDE WEG zitten.

VOORBEELD

Op de 1e afbeelding zitten de auto's op dezelfde weg (zie blauwe baan).
Op de 2e afbeelding niet.

rEGEL 1

Rechtdoorgaand verkeer op DEZELFDE WEG gaat voor afbuigend verkeer.

VOORBEELD

Op de afbeelding mag de blauwe auto eerst want deze gaat rechtdoor en dan mag de motor want deze slaat af.

Ezelsbruggetje bij afbuigen
Zie je de weggebruiker op buik/rug, dan gas terug.
Zie je de weggebruiker op zijn zij, dan gas bij.

rEGEL 2

Kleine bocht op DEZELFDE WEG gaat voor grote bocht.

VOORBEELD

Op de afbeelding mag de zwarte auto eerst want deze maakt de kleine bocht en dan mag de blauwe auto want deze maakt de grote bocht.

STAP 3 - voorrangsregels toepassen

UITLEG

Wanneer er meer dan 2 bestuurders zijn, start je op de plek waar geen bestuurders staan (zie kruis), dan ga je met de klok mee.
De eerste bestuurder die van rechts komt mag ook als eerste gaan rijden enz. enz.

VOORBEELD

Op de afbeelding kom je dan als eerste de blauwe auto tegen en deze komt (voor de fietser) van rechts. De blauwe auto mag dus als eerste gaan rijden, daarna de fietser. De motor komt voor niemand van rechts, dus gaat als laatste.

STAP 4 - voor-laten-gaan regels toepassen

UITLEG

De voor-laten-gaan regels passen we alleen toe wanneer er bestuurders afbuigen.

VOORBEELD

Als eerste komt de fietser (voor de rode auto) van rechts, maar de fietser mag niet doorrijden want de blauwe auto gaat rechtdoor op dezelfde weg als de fietser.
Als eerste gaat dus de rode auto, want deze komt (voor de blauwe auto) van rechts, dan mag de blauwe auto en als laatste de fietser.

STAP 5 - uitzonderingen

TRAM

rEGEL 1

De tram hoeft verkeer van rechts geen voorrang te verlenen.

rEGEL 2

Een afbuigende tram hoeft rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg niet voor te laten gaan.

VOORBEELD

Op de afbeelding staat een tram. Deze kun je alvast op de eerste plaats zetten, want hij hoeft rechts geen voorrang te verlenen en hoeft rechtdoorgaand verkeer ook niet voor te laten gaan. Dan blijven de twee auto’s over. De blauwe auto komt van rechts, dus mag als tweede en als laatste de grijze auto.

onverharde weg

rEGEL

Wanneer er een bestuurder op een onverharde weg staat, doet deze niet mee met de voorrangsregels.

VOORBEELD

Op de afbeelding komt de rode auto van rechts, maar hij zit op een onverharde weg dus krijgt geen voorrang. Als eerste mag dus de blauwe auto en als laatste de rode auto.
LET OP: De rode auto doet wel mee met de voor-laten-gaan regels, maar die zijn hier niet van toepassing.

militaire colonne

Onderstaande regels gelden alleen wanneer de colonne is voorzien van de juiste vlaggen en verlichting, anders vallen zij onder de normale voorrangsregels.

rEGEL 1

Op een gelijkwaardig kruispunt mag je een militaire colonne niet doorsnijden. (zie afbeelding 1). Je mag wel meerijden (zie afbeelding 2).

rEGEL 2

Een militaire colonne hoeft voetgangers en gehandicaptenvoertuigen bij een zebrapad niet voor te laten gaan.

rEGEL 3

Een militaire colonne hoeft een wegrijdende bus niet voor te laten gaan.

rouwstoet

Onderstaande regels gelden alleen wanneer de rouwstoet is voorzien van de juiste vlaggen (zie afbeelding), anders vallen zij onder de normale voorrangsregels.

rEGEL 1

Op een gelijkwaardig kruispunt mag je een rouwstoet niet doorsnijden (net zoals bij de militaire colonne).

rEGEL 2

Wanneer de eerste auto al is afgeslagen, moet je de volgauto's voor laten gaan.

rEGEL 3

Een rouwstoet hoeft voetgangers en gehandicaptenvoertuigen bij een zebrapad niet voor te laten gaan.